Tín Dụng Đen Thời Công Nghệ 4.0

Tín dụng đen thời công nghệ 4.0

Các đối tượng tín dụng đen lợi dung internet để quảng cáo tới người dân có nhu cầu vay các khoản vay tiêu dùng với các khoản vay quy mô nhỏ khi bị các Ngân hàng hoặc công ty tài chính bỏ qua, nhóm cho vay nặng lãi sẽ cho người dân vay online với thủ tục nhanh nhưng lãi vay “cắt cổ”, khi khách hàng nợ quá hạn, nhóm cho vay sẽ kéo tới nhà, công ty con nợ để đòi nợ, đe dọa, uy hiếp …

Video: Quốc Hội TV
Tag:  #SGBank, #TínDụngĐen

Trả lời