Chênh lệch tĩnh (Static Gap) là gì?| Hạn chế của chênh lệch tĩnh là gì?

Chênh lệch tĩnh là một chỉ báo quan trọng đối với các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Nó có thể được sử dụng để dự đoán triển vọng kinh tế và để đưa ra các quyết định đầu tư và chính sách.

Vậy chênh lệch tính là gì? chênh lệch tĩnh có những hạn chế gì? hãy xem ngay bài viết này của SGBank.vn ngay nhé

CHÊNH LỆCH TĨNH LÀ GÌ?

Chênh lệch tĩnh trong tài chính doanh nghiệp tiếng anh là Static Gap là  là một chỉ số đơn giản dùng để đo lường biến động của lãi ròng trong ngắn hạn, tức là sự chênh lệch giữa các tài sản và các khoản nợ phải trả trong các kỳ tái định giá so với nhau. Thông thường, chênh lệch tĩnh được tính toán cho các khoảng thời gian dưới một năm, bao gồm nhiều khoảng thời gian như 0 đến 30 ngày, 31 đến 90 ngày và 91 đến 180 ngày.

Chênh lệch tĩnh là gì
Chênh lệch tĩnh là gì?

Tuy là một chỉ số đơn giản, Static Gap lại không cho thấy một hình dung chính xác về các dòng tiền diễn ra giữa các kỳ, các thanh toán trước hạn của các khoản vay, kỳ đáo hạn trung bình và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó, chênh lệch tĩnh không phản ánh đầy đủ tình hình lãi ròng trong thực tế và không thể coi là một số liệu chính xác hoàn toàn.

Khác biệt so với Chênh lệch động (Dynamic Gap), chênh lệch tĩnh không xem xét các yếu tố thay đổi trong tương lai, nghĩa là nó không đưa ra dự đoán về tình hình tài chính doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong khi đó, Chênh lệch động (Dynamic Gap) chú trọng đến các yếu tố biến đổi về lãi suất và dòng tiền trong tương lai, giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định chiến lược hơn về quản lý tài chính và rủi ro trong dài hạn.

Tóm lại, mặc dù chênh lệch tĩnh là một số liệu đơn giản để đánh giá sự biến động lãi ròng trong ngắn hạn, nhưng nó không đưa ra cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và không thể thể hiện được các yếu tố có thể ảnh hưởng tới lãi ròng trong tương lai. Để quản lý tài chính hiệu quả, doanh nghiệp nên sử dụng nhiều chỉ số và phương pháp đo lường hơn, trong đó bao gồm cả Dynamic Gap để có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về tình hình tài chính và rủi ro.

Chênh lệch tĩnh trong tài chính doanh nghiệp được xác định bằng công thức sau:

Giá trị chênh lệch tĩnh trong kỳ hạn = Giá trị tài sản – Giá trị nợ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÊNH LỆCH TĨNH

Chênh lệch tĩnh thường được tính cho các khoảng thời gian dưới 1 năm, thường là từ 0 đến 30 ngày hoặc 31 đến 90 ngày, nhưng cũng có thể tính cho nhiều khung thời gian khác.

Tuy các loại chênh lệch tĩnh cơ bản được các nhà phân tích sử dụng, nhưng chúng được coi là một phép đo độ nhạy không quá chính xác. Nguyên nhân chính là vì chúng không đánh giá được các yếu tố như dòng tiền tạm thời, thời gian đáo hạn bình quân và các khoản trả trước của các khoản vay. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính và rủi ro của doanh nghiệp.

Để đạt được cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về tình hình tài chính, các nhà quản lý nên sử dụng các phương pháp đo lường bổ sung và kết hợp nhiều chỉ số, bao gồm cả những yếu tố động và tĩnh, để đánh giá mức độ rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Việc xem xét những khía cạnh chi tiết hơn sẽ giúp tăng cường khả năng quản lý và đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh hơn.

CHÊNH LỆCH TĨNH PHÁN ÁNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chênh lệch tĩnh (Static Gap) là một phương pháp phân tích tài chính quan trọng, nhằm đánh giá sự không cân đối giữa các giá trị lợi ích vẫn đang được đảm bảo trong một khoảng thời gian cụ thể. Để phản ánh chính xác và hiệu quả nhất, công thức này thường được sử dụng cho các khoảng thời gian ngắn, ví dụ như trong khoảng từ 0 đến 30 ngày hoặc 31 đến 90 ngày. Việc áp dụng công thức này cho khoảng thời gian dài có thể làm gia tăng sự phức tạp trong tình hình tài chính và đưa ra các phản ánh không chính xác.

Static Gap âm thể hiện rằng doanh nghiệp có nợ phải trả lớn hơn giá trị của các tài sản có cùng thời hạn đáo hạn. Điều này đồng nghĩa khi tỷ lệ lãi suất tăng lên, sẽ gây ra các thay đổi bất lợi vì biên lãi suất sẽ giảm. Hậu quả là doanh nghiệp có khả năng phải đối mặt với rủi ro cao hơn, và đây là tín hiệu cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp.

Để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp nên xem xét các phương pháp đo lường tài chính khác nhau và lựa chọn các khoảng thời gian phù hợp để áp dụng chênh lệch tĩnh. Đồng thời, họ cũng nên tập trung đánh giá và cân nhắc các yếu tố khác nhau, bao gồm các dòng tiền tạm thời, thời gian đáo hạn bình quân và các khoản trả trước của các khoản vay, để đưa ra quyết định chiến lược đúng đắn trong việc quản lý tài chính và rủi ro.

SỬ DỤNG CHÊNH LỆCH TĨNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO

Chênh lệch tĩnh (Static Gap) là một yếu tố quan trọng giúp phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp, tuy nhiên, việc chỉ dựa vào nó để đánh giá có thể không đủ thuyết phục và gây sai lầm. Lý do là Static Gap chỉ tập trung vào sự chênh lệch giữa tài sản và các nghĩa vụ nợ mà không xem xét các yếu tố khác như dòng tiền tạm thời, thời gian đáo hạn bình quân và các khoản trả trước của các khoản vay.

Hãy cùng xem một ví dụ về việc sử dụng chênh lệch tĩnh trong hoạt động tài chính của một ngân hàng trong khoảng thời gian 01 tháng. Nếu chỉ dựa vào chênh lệch tĩnh mà không xem xét các yếu tố khác, ta có thể nhận ra các tình huống sau:

Nếu giá trị tài sản ghi nhận bằng giá trị nợ phải trả, ngân hàng đang ở trong trạng thái cân bằng.

Nếu giá trị tài sản ghi nhận lớn hơn giá trị nợ phải trả, ngân hàng đang có tình hình tài chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, đồng thời ngân hàng cũng đang ở vị thế nhạy cảm đối với lãi suất về tài sản. Nếu lãi suất tăng, biên lãi ròng của ngân hàng sẽ giảm.

Nếu ngân hàng ghi nhận giá trị tài sản nhỏ hơn giá trị nợ phải trả, ngân hàng có vị thế nhạy cảm đối với nợ phải trả. Khi lãi suất tăng, biên lãi ròng sẽ giảm. Ngược lại, nếu lãi suất giảm, ngân hàng sẽ có biên lãi ròng cao hơn đối với nợ phải trả.

Do đó, để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về tình hình tài chính, các doanh nghiệp và ngân hàng nên sử dụng nhiều yếu tố và chỉ số tài chính khác nhau, kết hợp với chênh lệch tĩnh để đưa ra quyết định và chiến lược quản lý tài chính hiệu quả.

HẠN CHẾ CỦA CHÊNH LỆCH TĨNH LÀ GÌ?

Một trong những lỗ hổng lớn và rõ ràng trong phân tích chênh lệch tĩnh là sự thiếu khả năng tính đến các đặc điểm có thể thay đổi ở nhiều mục tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối.

hạn chế của chênh lệch tĩnh
hạn chế của chênh lệch tĩnh

Ví dụ, khi tỷ lệ lãi suất giảm, các khoản trả trước tài sản có thể được thực hiện nhanh hơn dự kiến hoặc khi tỷ lệ lãi suất tăng, tuổi thọ trung bình của tài sản có thể bất ngờ kéo dài.

Những trường hợp bất ngờ này thường không được báo cáo và phân tích trong các phương pháp chênh lệch tĩnh cơ bản. Do đó, việc chỉ dựa vào phân tích chênh lệch tĩnh cơ bản có thể bỏ qua những yếu tố quan trọng này và không đưa ra một hình dung toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Để giải quyết lỗ hổng này, cần kết hợp phân tích chênh lệch tĩnh với các phương pháp khác nhau và xem xét nhiều yếu tố tài chính khác nhau. Việc thực hiện các phân tích sâu hơn và đồng thời đưa vào xem xét các yếu tố biến đổi sẽ giúp tăng cường tính chính xác và đáng tin cậy của các dự đoán và quyết định về quản lý tài chính và rủi ro.

TẠM KẾT

Chênh lệch tĩnh trong tài chính là một hoạt động quan trọng được doanh nghiệp thực hiện để đánh giá và quản lý các yếu tố nhạy cảm với lãi suất về tài sản và nợ phải trả. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra nhận định về mức độ rủi ro trong khoảng thời gian cụ thể mà doanh nghiệp hoạt động.

Khi giá trị các khoản nợ phải trả vượt quá giá trị tài sản mà doanh nghiệp sở hữu, chênh lệch tĩnh sẽ giúp doanh nghiệp nhận thức rõ ràng về những khó khăn và rủi ro tiềm ẩn. Hoạt động này cho phép doanh nghiệp đánh giá chính xác tình hình tài chính và tìm kiếm các giải pháp kịp thời để huy động vốn và quản lý tình hình tài chính một cách hiệu quả.

Trong ngữ cảnh hiện tại của thị trường tài chính, chênh lệch tĩnh trở nên đặc biệt quan trọng, giúp doanh nghiệp đối phó với biến đổi lãi suất và rủi ro tài chính. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể duy trì sự ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh.

5/5 - (3 bình chọn)

Mở tài khoản VPBank số đẹp - số tứ quý Miễn phí trong 1 phút, nhận ưu đãi lên tới 300K khi đăng ký thành công

Đăng Ký ? www.taikhoan.vpbank.com.vn

Trả lời