Chênh lệch động (Dynamic Gap) là gì?Hạn chế của chênh lệch động là gì?

Chênh lệch động (Dynamic Gap) được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro lãi suất của một ngân hàng. Một ngân hàng có chênh lệch động dương sẽ ít rủi ro hơn một ngân hàng có chênh lệch động âm.

Điều này là do ngân hàng có chênh lệch động dương sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi lãi suất tăng và sẽ mất ít tiền hơn khi lãi suất giảm.

Vây chênh lệch động là gì? Hạn chế của chệnh lệch động là gì? hãy xem ngày bài viết này của SGBank.vn ngay nhé!

CHÊNH LỆCH ĐỘNG LÀ GÌ?

Chênh lệch động tiếng anh là Dynamic Gap là một phương pháp đo lường mức chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của các ngân hàng, có giá trị luôn thay đổi dựa trên các thay đổi trong các mục tài sản và nợ. Chênh lệch động được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro lãi suất của một ngân hàng.

Chênh lệch động là gì
Chênh lệch động là gì

Chênh lệch động được tính bằng cách lấy tổng số tài sản nhạy với lãi trừ đi tổng số nợ phải trả nhạy với lãi. Tài sản nhạy với lãi là những tài sản có giá trị thay đổi khi lãi suất thay đổi, chẳng hạn như cho vay ngắn hạn và chứng khoán có thể chuyển đổi. Nợ phải trả nhạy với lãi là những khoản nợ phải trả có giá trị thay đổi khi lãi suất thay đổi, chẳng hạn như tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu.

Chênh lệch động dương cho biết ngân hàng có nhiều tài sản nhạy với lãi hơn nợ phải trả nhạy với lãi. Điều này có nghĩa là ngân hàng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi lãi suất tăng và sẽ mất ít tiền hơn khi lãi suất giảm. Chênh lệch động âm cho biết ngân hàng có nhiều nợ phải trả nhạy với lãi hơn tài sản nhạy với lãi. Điều này có nghĩa là ngân hàng sẽ mất nhiều tiền hơn khi lãi suất tăng và sẽ kiếm được ít tiền hơn khi lãi suất giảm.

Chênh lệch động được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro lãi suất của một ngân hàng. Một ngân hàng có chênh lệch động dương sẽ ít rủi ro hơn một ngân hàng có chênh lệch động âm. Điều này là do ngân hàng có chênh lệch động dương sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi lãi suất tăng và sẽ mất ít tiền hơn khi lãi suất giảm.

Tuy nhiên, chênh lệch động không phải là thước đo duy nhất để đánh giá mức độ rủi ro lãi suất của một ngân hàng. Các ngân hàng cũng cần xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như chất lượng danh mục đầu tư, khả năng quản lý rủi ro và mức độ vốn.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÊNH LỆCH ĐỘNG

Trong khi chênh lệch tĩnh (Static Gap) là sự đo khác biệt giá trị giữa tài sản (tiền mà ngân hàng đang nắm giữ) và nợ phải trả (tiền đã vay hoặc có độ nhạy với lãi suất) tại một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, chênh lệch động được sử dụng để đo sự chênh lệch này trong quá trình thay đổi theo thời gian.

Do mức chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng luôn biến đổi, việc phân tích chênh lệch động được sử dụng để bổ sung và điều chỉnh những hạn chế của chênh lệch tĩnh bằng cách xem xét tác động của sự biến động theo thời gian.

Đặc biệt, vì các ngân hàng phụ thuộc quan trọng vào các khoản vay mà họ cung cấp cho khách hàng và các khoản nợ của các công ty tài chính khác, việc quản lý mức độ rủi ro lãi suất trở thành một phần quan trọng trong quá trình phân tích chênh lệch động.

Nhờ việc đánh giá và dự báo sự biến đổi của thị trường lãi suất, ngân hàng có thể ứng phó hiệu quả với các tác động tiềm ẩn và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của họ.

PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Phân tích chênh lệch động là quá trình cần thiết để theo dõi và đánh giá sự biến đổi của các khoản vay đến và đi khỏi một Ngân hàng

Lãi suất cho vay có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nguồn tài chính mà ngân hàng đang sử dụng.

Ví dụ, lãi suất khi vay từ một ngân hàng khác có thể khác so với lãi suất cho vay mà Ngân hàng cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn

Trong quá trình mở và đóng các khoản vay khác nhau, tuân thủ các tỉ lệ lãi suất chính xác là rất quan trọng để đảm bảo sự cân đối giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng. Đồng thời, dự báo số tiền gửi mà khách hàng rút ra cũng là yếu tố quan trọng cần được xem xét.

Nguyên nhân là do việc rút tiền với số lượng quá lớn sẽ tác động mạnh đến mức dự trữ vốn mà công ty tài chính phải duy trì tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng giải ngân và cung cấp tài chính cho các hoạt động kinh doanh khác.

Dù không thể dự đoán chính xác thời điểm và số tiền khách hàng sẽ rút tiền, các ngân hàng cần chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất về việc rút tiền từ khách hàng bất kỳ lúc nào.

Điều này giúp hạn chế tối đa tác động tiềm tàng của việc rút tiền đối với sự ổn định và hoạt động của ngân hàng. Việc phân tích chênh lệch động đóng vai trò quan trọng trong quản lý hiệu quả rủi ro và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

HẠN CHẾ CỦA CHÊNH LỆCH ĐỘNG LÀ GÌ?

Các hạn chế của chênh lệch lãi suất, bao gồm cả chênh lệch động, phần lớn bắt nguồn từ việc có các quyền chọn đính kèm trong các sản phẩm tài chính.

Khe hở động và khe hở tĩnh là hai khái niệm đối lập nhau. Trong khi khe hở tĩnh là sự khác biệt giữa tài sản (tiền mà ngân hàng đang nắm giữ) và nợ phải trả (tiền đã vay hoặc nhạy cảm với lãi suất) tại một thời điểm cụ thể, thì khe hở động cố gắng đo sự khác biệt này trong quá trình thời gian trôi qua.

Khe hở động luôn mở rộng và thu hẹp theo thời gian, và vì vậy, phân tích khe hở động cần xem xét tính chất dao động của nó. Do các ngân hàng thường xuyên tham gia vào các khoản vay khách hàng và nợ của các tổ chức tài chính khác, quản lý rủi ro lãi suất trở thành một phần quan trọng của quá trình này. Các quyền chọn đính kèm, bất kể đã được tiết lộ hay ẩn, gây ra sự biến đổi trong lãi suất.

Ví dụ, nếu tỉ lệ lãi suất đạt đến giới hạn trần do quyền chọn giới hạn lãi suất đính kèm, lãi suất cho khoản vay sẽ trở thành cố định. Ngược lại, nếu hợp đồng đã thiết lập một tỷ lệ lãi suất cố định ban đầu, khi hợp đồng tái cân nhắc lại, tỷ lệ cố định sẽ trở thành tỷ lệ lãi suất đạt đến giới hạn trần. Bởi vì mức chênh lệch lãi suất dựa vào giá trị lãi suất, nó không xem xét sự thay đổi từ lãi suất cố định sang lãi suất thả nổi, và ngược lại.

Các quyền chọn này thường được tích hợp trong các sản phẩm tài chính, như các khoản vay lãi suất thả nổi với giới hạn lãi suất mà khách hàng phải trả. Một số quyền chọn khác được gọi là quyền chọn ẩn, cho phép khách hàng tái cân nhắc tỷ lệ lãi suất cố định của khoản vay khi lãi suất giảm.

Trong môi trường cạnh tranh, các ngân hàng thường tuân thủ các yêu cầu từ phía khách hàng để không phải từ bỏ doanh thu từ các sản phẩm kèm theo.

Để phân tích khe hở động hiệu quả, các tổ chức tài chính cần theo dõi tất cả các khoản vay đến và đi từ họ. Lãi suất nợ của khoản vay từ một ngân hàng khác có thể khác so với lãi suất mà doanh nghiệp nhỏ phải trả cho ngân hàng.

Việc tuân thủ các tỷ lệ này là rất quan trọng để đảm bảo tài sản và nợ phải trả được duy trì có trật tự. Đồng thời, dự đoán việc khách hàng rút tiền là yếu tố cần thiết. Việc rút tiền tác động đến mức dự trữ vốn mà ngân hàng nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào.

Dù không thể dự đoán thời điểm rút tiền của các khách hàng khác nhau, các ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tác động tối đa của việc rút tiền này vào bất kỳ lúc nào

TẠM KẾT

Chênh lệch động là một hạn chế của chênh lệch lãi suất trong ngành ngân hàng, phát sinh từ sử dụng các quyền chọn đính kèm trong các sản phẩm tài chính.

Khe hở động đo lường sự biến động của lãi suất theo thời gian và đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro lãi suất và duy trì sự cân đối tài chính của ngân hàng.

Việc phân tích khe hở động và hiểu rõ các yếu tố tác động đến lãi suất là điều cần thiết để đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh phù hợp.

Qua đó, ngân hàng có thể ứng phó tốt hơn với những biến đổi trong thị trường lãi suất và đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững trong lĩnh vực tài chính.

5/5 - (3 bình chọn)

Mở tài khoản VPBank số đẹp - số tứ quý Miễn phí trong 1 phút, nhận ưu đãi lên tới 300K khi đăng ký thành công

Đăng Ký ? www.taikhoan.vpbank.com.vn

Trả lời