Bảo tức là gì? Bảo tức trong Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Khi mua bảo hiểm hoặc tìm hiểu về bảo hiểm bạn có thể bắt gặp khai niệm “bảo tức”, “Bảo tức tích lũy”, vậy bạn có thắc mặc Bảo tức là gì? bảo tức tích lũy là gì? Bảo tức trong bảo hiểm nhân thọ là gì? về vẫn đề này bạn hãy đọc ngay bài viết này của SGBank.vn để tham khảo ngay nhé

Bảo tức trong Bảo hiểm nhân thọ
Bảo tức trong Bảo hiểm nhân thọ là gì?

BẢO TỨC LÀ GÌ?

Bảo tức là khoản lãi chia không đảm bảo và được công bố vào mỗi năm dương lịch cho kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi năm trước đó.

Bảo tức sẽ được công bố tùy theo tùy theo tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi tại năm đó và có thể sẽ bằng 0 (không).

Trong các danh mục đầu tư dài hạn thì trái phiếu chỉnh phủ là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Theo đó, việc công bố Bảo tức sẽ có cùng xu hướng với biến động của kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi.

Các khoản Bảo tức khi đã được thông báo cho khách hàng là các khoản đảm bảo và khách hàng có thể yêu cầu rút trước khoản này.Trường hợp khách hàng yêu cầu rút trước giá trị Bảo tức thực tế nhận được sẽ nhỏ hơn Bảo tức công bố. Trường hợp khách hàng không có yêu cầu rút trước, Bảo tức sẽ được tích lũy mỗi năm và khách hàng sẽ nhận được toàn bộ khi Prudential chi trả các quyền lợi bảo hiểm liên quan được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng

BẢO TỨC TÍCH LŨY LÀ GÌ

Bảo tức tích lũy là tổng của các khoản Bảo tức được thông báo cho khách hàng vào mỗi năm dương lịch sau khi khấu trừ các khoản Bảo tức được yêu cầu rút trước (nếu có)

BẢO TỨC TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ?

Bảo tức trong bảo hiểm nhân thọ là khoản tiền được công ty bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm định kỳ trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Bảo tức có thể được trả hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc một lần duy nhất.

Bảo tức có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Chi tiêu hàng ngày
 • Tiết kiệm cho mục tiêu tài chính trong tương lai
 • Đầu tư
 • Đền bù cho những tổn thất tài chính do rủi ro gây ra

Bảo tức có thể được tăng hoặc giảm theo thời gian, tùy thuộc vào điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Có hai loại bảo tức chính trong bảo hiểm nhân thọ:

 • Bảo tức định kỳ: Bảo tức định kỳ được trả cho người được bảo hiểm định kỳ trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo tức cuối hạn: Bảo tức cuối hạn được trả cho người được bảo hiểm một lần duy nhất tại thời điểm đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.

Bảo tức là một trong những quyền lợi quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Nó giúp người được bảo hiểm có được nguồn thu nhập ổn định, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày và các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Dưới đây là một số lợi ích của bảo tức trong bảo hiểm nhân thọ:

 • Cung cấp nguồn thu nhập ổn định: Bảo tức là khoản tiền được trả định kỳ, giúp người được bảo hiểm có thể sử dụng để chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm cho mục tiêu tài chính trong tương lai hoặc đầu tư.
 • Giảm bớt gánh nặng tài chính: Bảo tức có thể giúp người được bảo hiểm giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro bất ngờ, như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ung thư, thương tật vĩnh viễn.
 • Tăng thêm giá trị tài sản: Bảo tức có thể được tăng hoặc giảm theo thời gian, tùy thuộc vào điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp tăng thêm giá trị tài sản của người được bảo hiểm.

Để được hưởng bảo tức trong bảo hiểm nhân thọ, người tham gia cần đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn. Ngoài ra, người tham gia cần tuân thủ các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

CÁCH CHIA LÃI BẢO TỨC TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Cách chia lãi bảo tức trong hợp đồng bảo hiểm được thực hiện dựa trên kết quả hoạt động của quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi năm trước đó. Mức bảo tức công bố sẽ tùy theo tình hình hoạt động của quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi năm trước đó và có thể sẽ bằng 0 (không).

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi là một quỹ được hình thành từ phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi. Quỹ này được đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản cao và an toàn. Lợi nhuận từ việc đầu tư quỹ này được dùng để trả bảo tức cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi.

Cách chia lãi bảo tức trong hợp đồng bảo hiểm được quy định bởi Bộ Tài chính và được công bố trên website của công ty bảo hiểm. Thông thường, bảo tức được chia theo các phương thức sau:

 • Chia lãi định kỳ: Bảo tức được chia định kỳ hàng năm, hàng quý hoặc hàng tháng.
 • Chia lãi một lần: Bảo tức được chia một lần duy nhất tại thời điểm đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.
 • Chia lãi theo kết quả đầu tư: Bảo tức được chia dựa trên kết quả đầu tư của quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi.

Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn phương thức chia lãi bảo tức phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu người tham gia muốn được hưởng bảo tức định kỳ, họ có thể lựa chọn phương thức chia lãi định kỳ. Nếu người tham gia muốn được hưởng bảo tức một lần duy nhất, họ có thể lựa chọn phương thức chia lãi một lần. Nếu người tham gia muốn được hưởng bảo tức dựa trên kết quả đầu tư của quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi, họ có thể lựa chọn phương thức chia lãi theo kết quả đầu tư.

Dưới đây là một số lưu ý khi tham gia bảo hiểm nhân thọ có chia lãi:

 • Tìm hiểu kỹ về công ty bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm trước khi tham gia.
 • Đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm trước khi ký kết.
 • Nắm rõ cách chia lãi bảo tức trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn để được hưởng đầy đủ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm.

MỘT SỐ HÌNH THỨC CHIA LÃI BẢO TỨC HIỆN NAY

Cách sử dụng phương thức chia lãi bảo tức trong các hợp đồng bảo hiểm có thể khác nhau tùy theo loại hợp đồng và các điều khoản cụ thể. Dưới đây là một số phương thức thường được sử dụng để sử dụng lãi bảo tức:

 • Trả tiền mặt: Đây là phương thức thông thường, khi bạn nhận được khoản tiền lãi bảo tức dưới dạng tiền mặt. Khi công ty bảo hiểm chia lãi bảo tức, bạn sẽ nhận được một khoản tiền trực tiếp vào tài khoản của mình.
 • Nộp phí Bảo hiểm: Thay vì nhận tiền mặt, bạn có thể chọn sử dụng lãi bảo tức nộp phí bảo hiểm cho kỳ tiếp theo
 • Mua thêm bảo hiểm: Một lựa chọn khác là sử dụng lãi bảo tức để mua thêm bảo hiểm hoặc tăng mức bảo hiểm đã có. Điều này có thể giúp bạn nâng cao mức độ bảo vệ và phù hợp với nhu cầu tài chính của bạn.
 • Đầu tư lại vào hợp đồng: Trong một số hợp đồng bảo hiểm đặc biệt, bạn có thể chọn đầu tư lại khoản lãi bảo tức vào hợp đồng bảo hiểm, từ đó tạo ra tiềm năng tăng trưởng dựa trên hiệu suất đầu tư.
 • Chuyển khoản vào tài khoản đầu tư: Nếu bạn có tài khoản đầu tư liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể chọn chuyển khoản khoản lãi bảo tức vào tài khoản đầu tư để tăng trưởng tài sản.
 • Lựa chọn khác theo sự thỏa thuận: Trong một số trường hợp, công ty bảo hiểm và người tham gia có thể thỏa thuận về cách sử dụng lãi bảo tức khác dựa trên tình hình tài chính và ưu tiên của mỗi bên.
Bảo tức trong Bảo hiểm nhân thọ - 4
Một số hình thức chia lãi bảo tức trong bảo hiểm nhân thọ phổ biến hiện nay

Trước khi chọn cách sử dụng lãi bảo tức, bạn nên thận trọng đọc kỹ và hiểu rõ phần điều khoản liên quan đến cách chia lãi bảo tức trong hợp đồng của mình. Nếu cần, tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia tài chính để đảm bảo quyết định của bạn phù hợp với tình hình tài chính và mục tiêu cá nhân.

LỢI ÍCH CỦA BẢO TỨC TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Bảo tức là một trong những quyền lợi quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Nó giúp người được bảo hiểm có được nguồn thu nhập ổn định, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày và các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Dưới đây là một số lợi ích của bảo tức trong bảo hiểm nhân thọ:

 • Cung cấp nguồn thu nhập ổn định: Bảo tức là khoản tiền được trả định kỳ, giúp người được bảo hiểm có thể sử dụng để chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm cho mục tiêu tài chính trong tương lai hoặc đầu tư.
 • Giảm bớt gánh nặng tài chính: Bảo tức có thể giúp người được bảo hiểm giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro bất ngờ, như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ung thư, thương tật vĩnh viễn.
 • Tăng thêm giá trị tài sản: Bảo tức có thể được tăng hoặc giảm theo thời gian, tùy thuộc vào điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp tăng thêm giá trị tài sản của người được bảo hiểm.

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢO TỨC VÀ LÃI CHIA CUỐI HỢP ĐỒNG

Bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng trong bảo hiểm nhân thọ là những quyền lợi quan trọng của hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, đây không phải là những khoản tiền chắc chắn và có thể thay đổi theo thời gian.

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng, bao gồm:

 • Tình hình hoạt động của quỹ chủ hợp đồng: Quỹ chủ hợp đồng là một quỹ được hình thành từ phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi. Quỹ này được đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản cao và an toàn. Lợi nhuận từ việc đầu tư quỹ này được dùng để trả bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi
 • Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm là số tiền mà công ty bảo hiểm cam kết trả cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm gặp rủi ro. Số tiền bảo hiểm càng cao thì số tiền bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng càng thấp.
 • Thời gian tham gia hợp đồng: Thời gian tham gia hợp đồng càng dài thì số tiền bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng càng lớn.
 • Lãi suất thị trường: Lãi suất thị trường là lãi suất mà các doanh nghiệp phải trả cho các nhà đầu tư để huy động vốn. Lãi suất thị trường càng cao thì số tiền bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng càng lớn
 • Chính sách của công ty bảo hiểm: Mỗi công ty bảo hiểm có một chính sách riêng về bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian.

Người tham gia bảo hiểm cần cân nhắc kỹ các yếu tố này trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ có chia lãi.

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Có được rút bảo tức trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng?

Các khoản Bảo tức khi đã được công bố cho khách hàng hàng năm sẽ trở thành khoản đảm bảo. Khách hàng có thể yêu cầu rút trước một phần hoặc toàn bộ khoản bảo tức đã được công bố và tích lũy của Hợp đồng bảo hiểm sau ngày kỷ niệm năm thứ 02 của hợp đồng..

Giá trị thực tế của khoản bảo tức có thể rút trước sẽ được tính toán tại thời điểm khách hàng yêu cầu, và bị ảnh hưởng bởi việc rút trước thời hạn. Trường hợp khách hàng không có yêu cầu rút trước, Bảo tức sẽ được tích lũy mỗi năm và khách hàng sẽ nhận được toàn bộ khi được chi trả các quyền lợi bảo hiểm (khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc khi xảy ra sự kiện bảo hiểm) được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm/hợp đồng.

Tại sao có sự khác biệt trong tỷ lệ bảo tức giữa các sản phẩm?

Đối với từng sản phẩm bảo hiểm đều có thiết kế khác nhau về quyền lợi, điều kiện điều khoản và phí bảo hiểm. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ở mỗi dòng sản phẩm sẽ có sự khác biệt về các chi phí liên quan và khoản trích lập dự phòng nhằm tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Do đó, mỗi sản phẩm cũng có sự khác biệt trong tỷ lệ bảo tức giữa các sản phẩm.

Giá trị đáo hạn của hợp đồng phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đáo hạn của hợp đồng, đặc biệt là so với tổng mức phí đóng của Khách hàng, như:

 • Bảo tức và Lãi chia tích lũy: được công bố hàng năm cao hay thấp dựa trên hoạt động của Quỹ
 • Định kỳ đóng phí: định kỳ đóng phí cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tổng phí đóng của khách hàng trong suốt thời hạn hợp đồng. Đối với các định kỳ phí khác với định kỳ phí năm, để đảm bảo tính công bằng cũng như đảm bảo quyền lợi bảo hiểm, thì tổng phí mà khách hàng phải đóng sẽ cao hơn so với các hợp đồng có định kỳ phí năm. Điều này cũng góp phần tạo ra sự chênh lệch giữa quyền lợi đáo hạn hoặc quyền lợi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra so với tổng phí đóng.
 • Hợp đồng có tạm ứng từ giá trị hoàn lại: Khi yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại, một phần giá trị tài sản đầu tư của hợp đồng giảm, lãi đầu tư giảm, nhưng công ty vẫn phải đảm bảo mức lãi tích lũy ghi nhận cho hợp đồng bảo hiểm như tình trạng không có tạm ứng (đầy đủ giá trị). Do đó, khách hàng sẽ phải trả lãi khi tạm ứng giá trị hoàn lại từ hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc quyền lợi đáo hạn có thể thấp hơn so với tổng phí đóng.
 • Hợp đồng bị tăng phí: Đối với trường hợp khách hàng có điều kiện sức khỏe dưới chuẩn hoặc thuộc nhóm nghề nghiêp có rủi ro cao, phần chi phí được trích để chi trả quyền lợi bảo vệ sẽ cao hơn so với người có sức khỏe tốt hoặc thuộc nhóm nghề nghiệp ít rủi ro.

Do vậy để đảm bảo tính công bằng giữa các nhóm khách hàng, thì tổng phí mà khách hàng phải đóng sẽ cao hơn so với các hợp đồng có phí chuẩn, dẫn tới quyền lợi đáo hạn có thể thấp hơn tổng phí thực đóng

TẠM KẾT

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau khám phá sâu hơn về khái niệm “Bảo tức trong Bảo hiểm nhân thọ” và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ và tối ưu hóa tài chính cá nhân. Chúng ta đã đi qua các yếu tố ảnh hưởng đến Bảo tức và Lãi chia cuối, từ tuổi và thời gian góp phí đến lãi suất và chính sách của công ty bảo hiểm. Dưới đây là tóm tắt những điểm chính đã được thảo luận:

Chúng ta đã hiểu rõ về Bảo tức là gì và cách nó tích lũy qua thời gian từ việc đóng phí định kỳ. Bảo tức đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dự phòng tài chính, tăng giá trị chính sách và cung cấp cơ hội đầu tư cho người tham gia.

Video giúp khách hàng tìm hiểu cơ chế hoạt động của dòng sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi, quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi và cách tính lãi chia.

5/5 - (1 bình chọn)

Mở tài khoản VPBank số đẹp - số tứ quý Miễn phí trong 1 phút, nhận ưu đãi lên tới 300K khi đăng ký thành công

Đăng Ký ? www.taikhoan.vpbank.com.vn

Trả lời