Bài Viết Mới

Tổng Quan 11 Dự Án Cao Tốc Bắc Nam


11 dư án cao tốc Bắc - Nam có quy mô vốn và suất đầu tư khác nhau phụ thuộc vào chiều dài, làn xe, địa hình tuyến đường

3 Dự Án Đầu  Tư Công
- Cao Bồi - Mai Sợn 15km - 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng
- Cam Lộ - La Sơn 98km - 2 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 7.670 tỷ đồng
- Cầu Mỹ Thuận 2 6,6km - 6 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng

3 Dự án xem xét đầu tư công
- Mai  Sơn - QL45 15km - 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 12.920 tỷ đồng
- Vĩnh hảo - Phan thiết 101km - 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 11.600 tỷ đồng
- Phan thiết - Dầu giây 99km- 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 14.360 tỷ đồng

5 Dự án xem xét đầu tư PPP
- QL45 - Nghi sơn 43km - 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 6.330 tỷ đồng
- Nghi sơm - Diễn châu 50km - 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 8.380 tỷ đồng
- Diễn châu - Bãi vọt 50km - 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến  13.340 tỷ đồng
- Nha trang - Cam lâm 49km - 4 Làn xe, mức đầu tư dự kiến 7.615 tỷ đồng
- Cam lâm - Vĩnh hảo 78km 4 làn xe, mức đầu tư dự kiến 13.690 tỷ đồng

Tổng Quan 11 Dự Án Cao Tốc Bắc Nam
Nguồn: Bộ GTVT

Post a Comment

أحدث أقدم